xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าจัดเวิร์กชอปแก้ปัญหา 4 กลุ่มงานด้านขนส่งทางน้ำ ขับเคลื่อนการพัฒนาพาณิชยนาวี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นวิเคราะห์ 4 กลุ่ม กองเรือ, ท่าเรือ, อู่เรือ และผู้ใช้บริการขนส่งทางเรือ” หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพาณิชยนาวีอย่างยั่งยืน รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น