xs
xsm
sm
md
lg

นโยบายการใช้คุกกี้
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และผู้ให้บริการรายอื่นตั้งค่าและใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บ ดูแลข้อมูล การใช้งานของผู้ใช้งาน ส่งโฆษณา ให้บริการบทความ วิเคราะห์และจัดเก็บการใช้งานบริการ การใช้คุกกี้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกัน รวมถึงเราควบคุมเครื่องมือต่างๆ ถูกระบุไว้อยู่ด้านล่างนี้

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ได้ และท่านมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ การตั้งค่าบนบนบราวเซอร์ibusiness Cookies

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญ และช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราให้บริการได้อย่างราบรื่น ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ

ชื่อผู้ให้บริการ: ibusiness.co

ชื่อคุกกี้:

mgr_fcm

วัตถุประสงค์:

ประเภทจำเป็นถาวร เพื่อเก็บข้อมูลความสนใจ(firebase messaging)เพื่อนำเสนอข้อมูลตามความสนใจ


3rd Party Cookies

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน โดยคุกกี้ของ third party มีดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ให้บริการ: Google Analytics

ชื่อคุกกี้:

_ga, __utma,__utmc,__utmz, __utmb, _gid, LSID

วัตถุประสงค์:

เพื่อการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ: Google Adsense

ชื่อคุกกี้:

_gcl_au

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Google Ads Optimization

ชื่อคุกกี้:

SAPISID, APISID, SSID, HSID, OGPC,OGP, NID, 1P_JAR

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Google Maps

ชื่อคุกกี้:

SIDCC

วัตถุประสงค์:

เพื่อการวิเคราะห์ <ระบุการเข้าชม>

ชื่อผู้ให้บริการ: Cxense

ชื่อคุกกี้:

CX_P, cX_G, CX_S

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Facebook

ชื่อคุกกี้:

_fbp,

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Criteo

ชื่อคุกกี้:

Cto_bundle

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Google DoubleClick

ชื่อคุกกี้:

__gads, DSID

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Google various services

ชื่อคุกกี้:

__gpi

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: Atlassian Jira Servicedesk

ชื่อคุกกี้:

Ajs_anonymous_id, Ajs_user_id

วัตถุประสงค์:

เพื่อการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ: Taboola

ชื่อคุกกี้:

Trc_cookie_storage, taboola_fp_td_user_id

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด

ชื่อผู้ให้บริการ: YouTube

ชื่อคุกกี้:

PREF

วัตถุประสงค์:

เพื่อการตลาด