xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ดูงาน “คูโบต้าฟาร์ม” ดันเจ้าหน้าที่เรียนรู้ ต่อยอดงานให้บริการ ให้คำปรึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ ที่คูโบต้าฟาร์ม เปิดประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การทำงานจริงของภาคเอกชน และนำความรู้ เทคนิคที่ได้ไปต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หวังปั้นเจ้าหน้าที่ให้ทำงานในรูปแบบ 2 in 1 ที่จะเป็นทั้งผู้ให้บริการ และผู้ให้คำปรึกษาแก่ SME

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม ณ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นธุรกิจต้นแบบด้านนวัตกรรมธุรกิจการเกษตรที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยกรมต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้งานจริง สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปพัฒนา ต่อยอด และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการบริหารงานภาครัฐของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ภาครัฐลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของภาคธุรกิจในทุกมิติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด

ทั้งนี้ คูโบต้าฟาร์ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 220 ไร่ แบ่งออกเป็น 9 โซน โดยได้น้อมนำโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาเป็นหลักคิดใช้กับทุกโซน และให้ความสำคัญต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละโซนเต็มไปด้วยโซลูชัน นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเกษตรมากมาย ที่ช่วยให้เกษตรกรได้เลือกหยิบนำไปทดลองใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง หรือแม้แต่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าศึกษาดูงานก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงานได้ด้วยเช่นกัน


สำหรับการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์มที่สำคัญ คือ การยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์คุ้มค่า โดยวิธีการ Smart Farming หรือเกษตรอัจฉริยะ ที่นำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาปรับใช้กับวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

นางอรมนกล่าวว่า จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารคูโบต้าฟาร์ม พบว่า คูโบต้าฟาร์ม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ใช้เทคนิคการผสมผสานทุกภาคส่วนทุกภารกิจเพื่อให้เกิดการสมดุล เกิดการพัฒนาธุรกิจและไม่หยุดนิ่งที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเหตุ และพร้อมให้คูโบต้าฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ยกระดับทักษะการนำนวัตกรรมมาประกอบการบริหารจัดการธุรกิจ องค์กรของผู้เข้าศึกษาดูงาน และยังพบว่าการดำเนินการของคูโบต้าฟาร์ม ตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม ที่มีการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน และมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นนวัตกรที่พร้อมสร้างสรรค์งานให้ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

“การนำคณะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้บริหารคูโบต้าฟาร์มในครั้งนี้ สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยกรมตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบ 2 in 1 คือ บุคลากร 1 คน จะเป็นทั้งผู้ให้บริการและที่ปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME ส่งผลให้การบริการภาครัฐมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจและประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐลง เนื่องจากมีระบบการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากความสามารถของบุคลากรได้เต็มศักยภาพมากขึ้น”นางอรมนกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น