xs
xsm
sm
md
lg

อินโดรามาฯ เปิดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อินโดรามา เวนเจอร์สผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  จัดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน (PET Youth Camp) นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 60 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ร่วมกิจกรรมสานพลังผู้นำรุ่นเยาว์จัดการพลาสติก PET โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ และประเภทของพลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้นวัตกรรมการรีไซเคิลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก และทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

นำโดย นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วมฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)(ที่ 10 จากขวา) ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ที่ 11 จากขวา) และ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด (ที่ 9 จากขวา)

โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนและชุมชนของตนได้ พร้อมนำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จัดการขยะรีไซเคิล ณ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เพื่อทำกิจกรรม ข.ขวด (PET) ไปไหน เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ปี 2 โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยัง 337 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าให้ความรู้แก่นักเรียน 40,000 คน ภายในปี 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น