xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.เซ็นจ้าง "วินสตาร์-ดี.ที.ซี." ซ่อมรถ NGV 486 คัน เร่งฟื้นฟู 100 คันแรกใน 45 วันแก้ปัญหารถไม่พอบริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขสมก.เซ็นสัญญา "วินสตาร์-ดี.ที.ซี." จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถ NGV จำนวน 486 คัน วงเงิน 963 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี พร้อมเริ่มงานแล้ว เพื่อเร่งฟื้นฟูให้กลับมาวิ่งล็อตแรก 100 คันภายใน 45 วัน และครบทั้งหมดใน 120 วันแก้ปัญหารถแอร์ไม่พอบริการ พร้อมเร่งเดินหน้าจัดหารถใหม่ 1,570 คัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากที่ ขสมก.ได้เปิดประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ยี่ห้อ BONLUCK จำนวน 486 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว โดยเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 คณะกรรมการบริหารกิจการ หรือบอร์ด ขสมก.อนุมัติจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้ว ขสมก.ได้ประกาศผลการประมูล และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567 ขสมก.ได้ลงนามสัญญากลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน วินสตาร์ และ ดี.ที.ซี. (บริษัท วินสตาร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 969,357,400 บาท ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ก.ค. 67-มิ.ย. 70) หรือเฉลี่ย 1,846.8 บาท/คัน/วัน ซึ่ง ขสมก.ใช้ฐานค่าซ่อมจากสัญญาเดิม ในปีที่ 6-ปีที่ 10 เฉลี่ย 1,700 บาท/คัน/วัน

โดยขณะนี้กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน วินสตาร์ และ ดี.ที.ซี.ได้เริ่มการซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 486 คัน แล้วเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากรถ NGV ถูกตัดจอดมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2567 ทำให้ ขสมก.มีปัญหารถไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยสัญญานี้กำหนดว่า ภายใน 45 วันจะต้องซ่อมบำรุงรถ NGV ชุดแรกจำนวน 100 คัน ให้กลับมาให้บริการได้ และภายใน 90 วันซ่อมบำรุงให้บริการได้อีก 380 คัน และภายใน 120 วัน รถ NGV ทั้ง 486 คันจะกลับมาให้บริการได้ครบจำนวน และดูแลซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี

นายกิตติกานต์กล่าวว่า สาเหตุที่กำหนดอายุสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร NGV จำนวน 486 คัน ระยะ 3 ปี เพื่อต้องการประเมินผลการทำงานของผู้ที่ได้รับคัดเลือกด้วย เพราะหากทำสัญญายาวเกินไปอาจจะเป็นความเสี่ยงเหมือนที่ผ่านมา กรณีทำงานไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ ขสมก.จะสามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวมากกว่า

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 25 เม.ย. 2567  ขสมก.ได้มีการแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) ยี่ห้อบอนลัค จำนวน 486 คัน ตามข้อ 21.2 พร้อมใช้สิทธิ์ในการริบหลักประกันสัญญาทั้งจำนวนวงเงิน 426 ล้านบาท และการเรียกค่าเสียหายและคิดค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมไว้ เนื่องจากเกิดปัญหาการซ่อมบำรุงไม่ได้ตามสัญญา รถจอดเสีย ทำให้หลายเส้นทางเดินรถมีรถปรับอากาศไม่เพียงพอและต้องนำรถหลายเส้นทางขาดแคลนรถปรับอากาศ ต้องนำรถโดยสารธรรมดา (ครีมแดง) มาให้บริการแทน ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก

นอกจากนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด โดยในระยะที่ 1 จัดหารถโดยสารปรับอากาศจำนวน 350 คัน ด้วยวิธีการเช่า ภายในวงเงิน 2,350 ล้านบาท เพื่อนำมาเติมเต็มบริการแก้ปัญหาขาดแคลนรถที่จอดซ่อมบำรุงและไม่เพียงพอต่อการบริการ และระยะที่ 2 (ปี 2568-2574) ระยะเวลาเช่า 7 ปี จำนวนไม่เกิน 1,520 คัน วงเงินไม่เกิน 23,094 ล้านบาท เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารที่มีสภาพเก่า ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 30-33 ปี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาด้านงบประมาณของสภาฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น