xs
xsm
sm
md
lg

IRPC จับมือ Milliken ร่วมพัฒนา PP ล่าสุดคว้าใบรับรองรักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:IRPC จับมือพันธมิตร Milliken พัฒนาเม็ดพลาสติก PP จนได้รับการรับรองฉลากรักษ์สิ่งแวดล้อม UL ECV ทั้ง 4 เกรด ได้แก่ K4510B, K4520UB, K4527B และ 1140VC

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก พีพี (Polypropylene) “POLIMAXX” 4 เกรด ได้แก่ K4510B, K4520UB, K4527B และ 1140VC ได้รับการรับรองฉลากรักษ์สิ่งแวดล้อม UL Environmental Claim Validation (ECV) label จาก Underwriter Laboratories หรือ UL ห้องปฏิบัติการระดับสากล ที่ทดสอบประสิทธิภาพในการช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม


“การได้รับฉลากรักษ์สิ่งแวดล้อม UL ECV label บนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก “POLIMAXX” ของ IRPC สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการส่งมอบเม็ดพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืนและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท Milliken พันธมิตรที่สนับสนุนให้ IRPC สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ PP ทั้ง 4 เกรดนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืน”


ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่าง IRPC กับ Milliken & Company หรือ Milliken ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีน (PP) ด้วยการผนวกสารเติมแต่ง Millad NX8000 และ Hyperform® Nucleator เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก โดยผลิตภัณฑ์ของ IRPC ทั้ง 4 เกรด ได้ผ่านการรับรองแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานในการผลิตและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย Underwriter Laboratories (UL) ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ IRPC และ Milliken ยังได้ร่วมกันจัดงาน “Future Forward : Innovating for Sustainability & Energy Efficiency ณ ห้องลาดพร้าว สวีต ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคธุรกิจ และผู้ที่สนใจจำนวนมาก เพื่อแบ่งปันแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์กระแสโลก โดยมุ่งเน้น “เรื่องของความยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า” โดย IRPC ได้แนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ PP Random Copolymer ที่ใช้สารเติมแต่ง (Additive) Millad NX 8000 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ PP Homopolymer สำหรับเกรดที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งใช้สารเติมแต่ง Hyperform® Nucleator จาก Milliken ที่เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060

ภายในงานได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดจากจากผู้เชี่ยวชาญในทั้งในและต่างประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น