xs
xsm
sm
md
lg

กลับมาอีกครั้ง กรมการค้าต่างประเทศ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมงานสัมมนาเรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กลับมาอีกครั้งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิต ผู้ส่งออก รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

ภายในงานจะได้พบกับการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน นำโดยนายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และเจ้าของแบรนด์ธุรกิจชื่อดังบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด มาเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA การเตรียมความพร้อมกับความตกลงล่าสุด ความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ด้วยระบบ ROVERs PLUS ตลอดจนวิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT SMART C/O เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

พลาดไม่ได้ พบกัน วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจลงทะเบียนที่ https://forms.gle/sLtm1pq25UAoMTZP9 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 1701 4654, 06 3792 4412 สายด่วน 1385 Facebook : กรมการค้าต่างประเทศ DFT www.dft.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น