xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จ มิ.ย.นี้! สะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ งบ 42 ล้านบาท พร้อมเปิดใช้ เชื่อมเดินทางสองอำเภอสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ คาดเปิดใช้มิถุนายน 67 นี้ พร้อมรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ เชื่อมต่อระหว่างตำบลกับอำเภอได้สะดวกยิ่งขึ้น

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง (สะพานมิตรภาพสินธุกิจปรีชา) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 93 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างส่วนบน เช่น ทางเท้า และป้ายชื่อสะพาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 42.41 ล้านบาท


สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำปิง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านหนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง กับหมู่ที่ 7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างสะพานความยาว 120 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ มีทางเท้ากว้าง 1-1.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม


ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองตำบลและอำเภอให้สามารถขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส่วนราชการท้องถิ่น เรือนจำกลางเชียงใหม่ หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ และเป็นทางเลี่ยงหรือทางลัดให้แก่ผู้สัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น