xs
xsm
sm
md
lg

LTS ลั่นเป้ารายได้ปีนี้โตฉลุย 20-30% คว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud

เผยแพร่:   ปรับปรุง:LTS คว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud 13 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้โตไม่น้อยกว่า 20-30% ย้ำรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงหลังขยายธุรกิจด้าน IT Solution เพิ่มช่องทางในการหารายได้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับเมกะเทรนด์

นายภัฏ ตรัสโฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญางานโครงการกับ บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด มูลค่างาน 13 ล้านบาท ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ กำหนดส่งมอบงานภายใน 31 กรกฎาคม 2567

สัญญาครอบคลุมเพื่อร่วมดำเนินงานใน 4 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1. การสำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานที่ โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจและตรวจสอบความพร้อมของผู้ให้บริการศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ชั้นนำระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญของบริษัทคู่สัญญาในการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน AI Cloud Service ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

2. การทดลองและทดสอบแนวคิด (Proof of Concep) เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้และวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้าน AI GPU ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการนำเสนอความพร้อมของเทคโนโลยีด้าน AI และยืนยันความสามารถของระบบ AI Cloud Management สำหรับบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่บริษัทคู่สัญญา

3. การจัดการข้อมูลและระบบจากแพลตฟอร์มเดิมไปยังแพลตฟอร์มใหม่ (Migration) โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินงานในการบริหารจัดการข้อมูลและระบบต่างๆ ให้เกิดความราบรื่นและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำของบริษัทคู่สัญญา
และ 4. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย (Network Optimization) โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบปัญหา ปรับปรุง และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทำให้มีความสามารถรับงานได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมูลค่างานเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จึงคาดว่าเป้าหมายปีนี้มีรายได้เติบโต 20-30% จากปีก่อนมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับ New S-Curve ของธุรกิจ คือ IT Solutions ที่มาเพิ่มช่องทางการหารายได้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับ Mega Trend เพิ่มเติมจากธุรกิจด้านจัดจำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ในรูปแบบ smart pole, smart home automation โดยการออกแบบระบบส่องสว่างได้นำรูปทรงสถาปัตยกรรมของอาคารมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบเพื่อให้เกิดความงดงามและมีเอกลักษณ์ประจำอาคาร หรือการรับติดตั้งระบบส่องสว่างให้แก่อาคารที่อยู่อาศัยทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร 
กำลังโหลดความคิดเห็น