xs
xsm
sm
md
lg

"สุริยะ" สั่งทุกหน่วยทำแผนรับนักท่องเที่ยวไฮซีซัน ทอท. คาด มิ.ย.-พ.ย. 67 มีผู้โดยสารกว่า 60 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"สุริยะ" สั่งทุกหน่วยงานทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน หนุนนโยบาย "ลดภาษีเที่ยวเมืองรอง" ทอท.คาด มิ.ย.-พ.ย. 67 มีผู้โดยสารเข้า-ออก 6 สนามบินรวม 60.3 ล้านคน และมี 3.8 แสนเที่ยวบิน เตรียมพร้อมรับผู้โดยสาร-เที่ยวบินเพิ่ม แก้คอขวดจุดตรวจค้นและ ตม. ส่วน รฟท.เพิ่มขบวนรถไฟเส้นทางปกติ-ท่องเที่ยว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซัน) ปลายปี 2567 สอดรับกับมาตรการลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

โดยสั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการจัดเตรียมการรองรับเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวเพิ่ม ครอบคลุมผู้โดยสารระหว่างประเทศและในประเทศที่เดินทางผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่


ทั้งนี้ ทอท.ได้รายงานว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 มีจำนวนผู้โดยสารเข้า-ออกท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.รวม 9,503,475 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.08% และมีจำนวนเที่ยวบิน 61,435 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 13.90% ขณะเดียวกัน ทอท.ยังได้คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2567 จะมีจำนวนผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวมจำนวน 60.3 ล้านคน และมีจำนวนเที่ยวบิน 380,000 เที่ยวบิน

ดังนั้น เชื่อว่าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันด้านการท่องเที่ยว จึงมีแนวโน้มสูงว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ ทอท.จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการการให้บริการในท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว สร้างความประทับใจ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการให้บริการในขั้นตอนต่างๆ ทั้งขาเข้าและขาออกให้เกิดความคล่องตัว โดยเฉพาะในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และบริเวณสายพานรับกระเป๋า เพื่อไม่ให้มีภาพความหนาแน่น รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมด้วย

ทอท.รายงานว่า ล่าสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการติดตั้ง และทดลองใช้เครื่อง Automated Border Channel (ABC) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจหนังสือเดินทางให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระยะแรกได้ติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศ โซน 2 จำนวน 13 เครื่อง


ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สั่งการให้จัดเตรียมเพิ่มขบวนรถไฟ ทั้งเส้นปกติและขบวนพิเศษ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยในเบื้องต้นจะเพิ่มขบวนนำเที่ยวเส้นทางสายวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย


ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้จัดเดินรถช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในรูปแบบไปเช้า-เย็นกลับ (วันเดย์ทริป) หลายเส้นทาง เช่น ขบวนรถไฟนำเที่ยวน้ำตกไทรโยค, ขบวนรถไฟนำเที่ยวสวนสนประดิพัทธ์, ขบวนรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น รวมไปถึงจัดรถขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ไปเช้า-เย็นกลับในวันสำคัญต่างๆ เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-อยุธยา-กรุงเทพฯ, เส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ รวมถึงการใช้ขบวนรถไฟ KIHA ที่ได้รับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างยิ่ง สนับสนุนท่องเที่ยวไทย


ส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมขบวนรถไฟฟ้าและสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, สายสีม่วง, สายสีชมพู และสายสีเหลือง เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งจัดขบวนรถเสริมให้บริการในกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่น และจัดเตรียมช่องทางพิเศษสำหรับจำหน่ายเหรียญโดยสาร สถานีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยการประกาศทางเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ และจอแสดงผล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงานสถานีเพิ่มเติม เพื่อให้มีเพียงพอและพร้อมปฏิบัติงานในสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมถึงมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ และยังจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยบนสถานี และตรวจสัมภาระผู้โดยสาร
กำลังโหลดความคิดเห็น