xs
xsm
sm
md
lg

“สุชาติ” มอบ สนค.หน่วยงานมันสมอง เร่งงาน 5 ด้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุชาติ” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายทำงานให้กับ สนค. ขอเป็นหน่วยงานมันสมอง ทำหน้าที่วิเคราะห์ ให้ข้อมูล และสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ขอเร่งงาน 5 ด้าน สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานใน-นอกพาณิชย์ วิเคราะห์ดันส่งออกสินค้าระดับรอง เจาะลึกข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริม SME เกษตรกร และร่วมมือหน่วยงานอื่นแก้ปัญหาเดือดร้อน ปากท้อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน ว่า ได้รับรายงานจากนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการ สนค. ว่า สนค.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการชี้นำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ ศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ต่างๆ และมาตราการทางการค้าที่สำคัญ จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางการค้าเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ในด้านต่างๆ

“สนค.ถือเป็นหน่วยงานวิชาการ และเป็นหน่วยงานมันสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า จึงขอให้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจจริง ดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป” นายสุชาติกล่าว

สำหรับแนวทางในการทำงาน ขอให้ สนค. ดำเนินการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาล และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะต้องช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงภาคเอกชน

2. วิเคราะห์แนวทางการผลักดันการส่งออกสินค้าระดับรอง สู่การส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะการส่งออกยังกระจุกตัวอยู่แค่บางสินค้า โดย สนค.ต้องศึกษาแนวทาง หรือกลยุทธ์การผลักดันสินค้าระดับรอง

3. มุ่งเน้นเจาะลึกการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงรุกด้านเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่างๆ ให้สอดคล้องและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของภาคธุรกิจและประชาชน

4. การส่งเสริม SME และเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้ส่งออกได้มากขึ้น และศึกษาการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่

5. ยกระดับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปากท้องของประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น