xs
xsm
sm
md
lg

ตลท. เริ่มกระบวนการคัดเลือก ผจก.คนใหม่ เตรียมเปิดให้แคนดิเดตแสดงวิสัยทัศน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมายและบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและวินัยและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร และในฐานะโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดเลือกผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่ 14 ว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกจะให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งระยะเวลาการคัดเลือกผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ไม่ได้มีการกำหนดกรอบที่ชัดเจน เนื่องจากมีระยะเวลาอีกประมาณ 3 เดือนที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนปัจจุบันจะหมดวาระ

ด้านนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หนึ่งในผู้สมัครผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่ 14 กล่าวว่า กล่าวว่า ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างรอทางคณะอนุกรรมการสรรหาเรียกให้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์
กำลังโหลดความคิดเห็น