xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิดพื้นที่สถานีหาดใหญ่ประมูลเช่าจำหน่ายสินค้าโอทอป กระจายรายได้ท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การรถไฟฯ ประกาศเชิญชวนเช่าพื้นที่ซุ้มจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และพื้นที่เพื่อประกอบการค้าที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ แหล่งจำหน่ายสินค้าราคาถูกแห่งใหม่

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้เร่งผลักดัน Soft Power ของไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติออกไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพจากผลผลิตคนไทย มุ่งหวังให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น สร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

การรถไฟฯ จึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเปิดให้เช่าพื้นที่ซุ้มจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 2 สัญญา โดยเปิดให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ จากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผู้จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ สามารถจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย จากชุมชนในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะที่อยู่ริมทางรถไฟ สามารถส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าพื้นที่ 3 ปี ด้วยวิธีการเสนอราคา ประกอบด้วย

1. โครงการเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ซุ้มจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1.1 กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ในราคาชุดละ 2,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา วันที่ 18 มิถุนายน 2567เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีชุมทางหาดใหญ่
1.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น G ประตู 4 ฝั่งขบวนถไฟทางไกล (LD)

2. โครงการเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า
2.1 กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ในราคาชุดละ 5,350 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีชุมทางหาดใหญ่
2.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น G ประตู 4 ฝั่งขบวนถไฟทางไกล (LD)


สำหรับผู้สนใจ สามารถซื้อซองเสนอราคาได้ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ห้อง 103/1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. หรือ ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเกษม ชื่อบัญชี “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี 032-6005-471 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอรับซองเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินได้ที่หมายเลขโทรสาร 02 220 4225 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : development.oper@railway.co.th ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-220-4841 และ 02-220-4842 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในทุกวันทำการ
กำลังโหลดความคิดเห็น