xs
xsm
sm
md
lg

GPSC - CIPปลื้มก่อสร้างแล้วเสร็จโรงไฟฟ้าลม 600 MWที่ไต้หวัน เดินหน้าขยายโอกาสตลาดพลังงานลมภูมิภาคเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:GPSC ฉลองความสำเร็จการก่อสร้างโครงการพลังงานลมแห่งแรกในพอร์ต ร่วมกับ CIP โชว์ศักยภาพการพัฒนาโครงการร่วมทุนพลังงานลมนอกชายฝั่ง (CFXD) ขนาด 600 MW ในไต้หวันได้ตามแผน ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ ภัยธรรมชาติ รวมถึงความท้าทายในการใช้ซัพพลายเชนในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานลมในไต้หวัน เพิ่มความเชี่ยวชาญ และส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการร่วมกัน พร้อมขยายโอกาสพัฒนาโครงการต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย


นาย วรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 GPSC ได้ร่วมกับ บริษัท โคเปนเฮเกน อินฟราสตัคเจอร์ พาร์ทเนอร์ส หรือ CIP ฉลองความสำเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมทุนในพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Changfang and Xidao Offshore Windfarm, CFXD) ขนาดกำลังการผลิต 600 MW (เมกะวัตต์) ที่ปัจจุบันได้ติดตั้งกังหันลมแล้วเสร็จครบทั้ง 62 ต้น ได้ตามแผนงาน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโครงการภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการด้านอุปกรณ์เพื่อการผลิตและติดตั้งโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Supply Chain) นับเป็นการพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างระบบซัพพลายเชนด้านนวัตกรรมพลังงานที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการในอนาคตของ GPSC และ CIP ในภูมิภาคเอเชีย


การดำเนินงานโครงการ CFXD เป็นการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GPSC และ CIP เป็นโครงการแรกในไต้หวัน ที่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ภายใต้เงื่อนไขการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยสามารถติดตั้งกังหันลมด้วยเทคโนโลยี Vestas V174 ขนาดกำลังการผลิตต้นละ 9.6 MW จำนวน 62 ต้น ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 และทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ครั้งแรกในปี 2565 ซึ่งหลังจากการเดินเครื่องทั้งโครงการจะสามารถส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปยังภาคครัวเรือนจำนวน 650,000 หลัง

“โครงการ CFXD นับเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญของการพัฒนาโครงการภายใต้การร่วมทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ GPSC ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทีม CFXD และคู่ค้าสำหรับความทุ่มเท ในการดำเนินโครงการฯ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้” นายวรวัฒน์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น