xs
xsm
sm
md
lg

BLUE เดินหน้าขาย IPO 60 ล้านหุ้น เข้าเทรด mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.บลู โซลูชั่น (BLUE) ซึ่งถือหุ้นใน BLUE อยู่ 51% เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งไฟลิ่ง BLUE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 25.64% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดการณ์ว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีในไตรมาส 3-4/67

บมจ.บลู โซลูชั่น (BLUE) ก่อตั้งขึ้นในปี 52 มีศักยภาพ และจุดเด่นความเชี่ยวชาญจากการเป็นผู้ให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ จัดการโครงการ แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และต่อเนื่องด้วยสัญญาบำรุงรักษารายปี รวมถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ทุกเวลา ทำให้ BLUE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ BLUE ประกอบกับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ จึงตอกย้ำถึงศักยภาพการแข่งขันที่จะทำให้ BLUE ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ขณะที่ปัจจุบัน BLUE มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 174 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 174 ล้านหุ้น มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้ และหากมี) ภายใต้การดำเนินธุรกิจให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายณัฐนัย กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นก้าวสำคัญของ BLUE ในการสร้างศักยภาพทางการเงิน สู่การสร้างโอกาสการขับเคลื่อนทางธุรกิจ เพื่อรองรับเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดการเติบโตในธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการยกระดับการให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์การระดมทุนของ BLUE ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น