xs
xsm
sm
md
lg

โผไม่พลิก! OR ตั้ง “สมชัย” นั่งประธานกรรมการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ด OR อนุมัติตั้ง “สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ซีอีโอ AIS นั่งประธานกรรมการตามคาด แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 อนุมัติแต่งตั้งนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ เป็นกรรมการและประธานกรรมการ แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่หมดวาระในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ที่ได้ยื่นประสงค์ลาออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ด มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ อายุ 62 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และได้เข้ามานั่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน OR เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ทั้งนี้ คาดว่านายสมชัยจะลาออกจาก AIS ก่อนที่จะครบวาระ 2 ปีในการต่ออายุการทำงานใน AIS ในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้ายที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อจะส่งต่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS คนใหม่ต่อไป

นายสมชัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี Computer Science ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มทำงานสายงานพัฒนาโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนจะลาออกมารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2533 จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ AIS มาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกระทั่งปัจจุบัน
กำลังโหลดความคิดเห็น