xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ทำลายเครื่องชั่งผิดกฎหมายแล้ว 1.3 หมื่นเครื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในจัดทำลายเครื่องชั่งตวงวัดผิดกฎหมาย 696 เครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกลับมาใช้อีก และรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคและเกษตกร เผยปีนี้ทำลายไปแล้วรวม 1.3 หมื่นเครื่อง มูลค่า 6.5 ล้านบาท พร้อมฝากถึงผู้ประกอบการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจรับรอง แนะผู้บริโภคสังเกตก่อนซื้อขาย หากพบผิดปกติ แจ้งสายด่วน 1569

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี และพิธีทำลายเครื่องชั่งผิดกฎหมาย ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้นำเครื่องชั่งสปริงที่ไม่เที่ยงตรง ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ตรวจยึดมาตามขั้นตอนของกฎหมาย มาทำลายทั้งหมด 696 เครื่อง โดยมีนายวิสุทธิ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี นางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการทําลายเครื่องชั่งผิดกฎหมาย ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส โดยกรณีที่เป็นเครื่องชั่งสปริงใช้วิธีการทุบทำลายให้สิ้นสภาพ ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีกและนำไปขายเป็นซากนำรายได้เข้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรที่ใช้เครื่องชั่งในการคิดคำนวณน้ำหนักและราคาสินค้าที่ซื้อและขายกัน เนื่องจากการใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อน ไม่เที่ยงตรง อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่ามูลค่าของตัวเครื่องชั่งเอง

“ปีนี้กรมได้ดำเนินการทำลายเครื่องชั่งตวงวัดแล้วประมาณ 13,000 เครื่อง แบ่งเป็น เครื่องชั่งสปริง 3,750 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิทัล 4,070 เครื่อง ตลับเมตร 5,150 ตลับ และเครื่องตวง 30 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 6.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดมาและอยู่ระหว่างรอทำลายอีก 2,489 เครื่อง” ร.ต.จักรากล่าว

ร.ต.จักรากล่าวว่า การดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึง 15 พ.ค. 2567 มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดทั้งหมด 106 คดี แบ่งเป็น การใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรอง 62 ราย การใช้เครื่องชั่งที่ไม่เที่ยงตรง 10 ราย การใช้เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 7 ราย การโกงเครื่องชั่ง 3 ราย บรรจุสินค้าไม่ครบตามปริมาณที่แสดง 12 ราย และความผิดอื่นๆ 12 ราย

ทั้งนี้ ขอฝากถึงผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดในการค้าขายว่าจะต้องใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องดูแลและตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดของตนอย่างสม่ำเสมอ หากใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขหรือโกงเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบประชาชนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาท

ส่วนพี่น้องประชาชนและเกษตรกรขอให้สังเกตเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ซื้อขายสินค้าว่ามีความผิดปกติใดๆ หรือไม่ รวมทั้งสังเกตว่าเครื่องชั่งตวงวัดแสดงค่าเริ่มต้นที่เลข 0 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง หากพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 แอปพลิเคชัน LINE @MR.DIT สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


กำลังโหลดความคิดเห็น