xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยปิดดีลปล่อยกู้ “NatureWorks” 1.26 หมื่นล้าน ก่อสร้าง รง.ผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรุงไทยปล่อยสินเชื่อให้ NatureWorks ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ในไทย เป็นวงเงิน 12,600 ล้านบาท นับเป็นสินเชื่อเงินกู้ที่มีผู้ให้กู้รายเดียวที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของวงการธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการในลักษณะ Green Field เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้ BCG Economy Model

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ประธานในพิธีร่วมลงนามระหว่าง ธนาคารกรุงไทยกับ NatureWorks หนึ่งในบริษัทร่วมทุนของ PTTGC ผู้นำการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทย่อยสลายได้ (Polylactic Acid หรือ PLA) อันดับหนึ่งของโลก ในการสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์  Ingeo™️ แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย มูลค่าเงินสนับสนุนกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,600 ล้านบาท นับเป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินกู้ที่มีผู้ให้กู้รายเดียว (Bilateral loan) ที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของวงการธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการในลักษณะ Green Field ของธุรกิจ Green/Bio ตอกย้ำพันธกิจหลักของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
 
การสนับสนุนทางการเงินแก่ NatureWorks ในครั้งนี้นอกเหนือจากเพื่อการก่อสร้างโรงงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการแล้ว ยังส่งผลให้ NatureWorks สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และวัสดุชีวภาพขั้นสูง รวมถึงมีกำลังการผลิตที่เพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าบรรจุภัณฑ์และเส้นใยทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดโลกที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ โรงงาน NatureWorks ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสรรค์ ความคืบหน้าของโครงการและการก่อสร้างในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568 โดยมีกำลังการผลิต PLA ภายใต้แบรนด์ Ingeo™️ จำนวน 75,000 ตันต่อปี และใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากอ้อยของเกษตรกรท้องถิ่น
กำลังโหลดความคิดเห็น