xs
xsm
sm
md
lg

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมยกระดับมาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมปีนหน้าผา ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรม "Ascend to Greatness... Elevate Yourself : ขึ้นสู่ขุนเขา เปลี่ยนเป็นเราที่ดีกว่า" มาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมปีนหน้าผา รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทมาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมปีนหน้าผา โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom มีการอบรมและบรรยายภาพรวมงานของกรมการท่องเที่ยว โดยนางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “รู้จักกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” และ “รู้จักกับมาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมปีนหน้าผา” โดยกรมการท่องเที่ยว ต่อจากนั้นมีบรรยายก้าวเข้าสู่ธุรกิจเดินป่าและปีนหน้าผาในประเทศไทยผ่านโมเดลธุรกิจ

สำหรับช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “การออกแบบประสบการณ์เดินป่าให้น่าสนใจ ลูกค้าจดจำ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากตัวแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมไปถึงผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ต่อจากนั้นเสวนาหัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมปีนหน้าผาให้ท้าทายและดึงดูดนักผจญภัย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากทีมกู้ภัยบนที่สูงและสมาคมพัฒนากิจกรรมปีนหน้าผา

ส่วนวันที่สอง ช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยให้กับกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผา” จากกลุ่มการแพทย์เพื่อนเพื่อเพื่อน
การบรรยายหัวข้อ “หลักการสื่อความหมายธรรมชาติสำหรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมเดินป่า ปีนหน้าผา และกรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผา จากตัวแทนคณะวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมการบรรยายฟังข้อ “เทคนิคการออกแบบประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวสนุกและเข้าใจประเด็นสิ่งแวดล้อม” จากนักจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สารพันปันสุข ก่อนจะจบด้วยการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน” โดยผู้ร่วมเสวนาจากชุมชนบ้านมุงเหนือ และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อจากนั้นมีการถามตอบ-แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจเดินป่าและปีนหน้าผา ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนและแบบสอบถามเพื่อประเมินการอบรมต่อไป

นอกจากนั้น อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Business Matching Online) "เรียนรู้ เดินป่า ปีนผา ไปกัน" มาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผา โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผาทั่วประเทศและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 90 ราย

โดยกิจกรรมทั้งสองวันเป็นกิจกรรม Market Place ที่ให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตนเองในห้องรวม ก่อนเริ่มกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในห้องย่อยรอบละ 10 นาที แล้วสรุปกิจกรรมก่อนทำแบบประเมิน

โดยมีร้านค้าและผู้ประกอบการเข้าร่วม เช่น ร้านอุปกรณ์เดินป่าและอุปกรณ์ปีนหน้าผา, ผู้ประกอบการบริการออกแบบและพัฒนาเส้นทางเดินป่า, ผู้ประกอบการบริการออกแบบและพัฒนาธุรกิจปีนหน้าผาทั่วประเทศไทย ชมรมปีนหน้าผาอ่าวไร่เลย์ กระบี่, ผู้ประกอบการให้บริการคำปรึกษายกระดับชุมชนสู่การทำกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผา, ผู้ประกอบการให้บริการรับยิงแอดเฟซบุ๊ก การสำรวจสื่อสังคมออนไลน์และให้คำปรึกษาการตลาด, ผู้ประกอบการให้บริการจัดทำกราฟิกดีไซน์ และจัดทำสื่อวิดีโอ, ผู้ประกอบการให้บริการรับทำเว็บไซต์ และทำเพจ และคลินิกออนไลน์ ให้คำปรึกษามาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผา โดยกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมครั้งนี้มีการแบ่งเป็นกลุ่มผู้ขาย (Seller) 11 ราย โดยจัดหมวดหมู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. หมวดสินค้า อุปกรณ์
2. คลินิกมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว
3. คลินิกให้คำแนะนำด้านการทำธุรกิจการเดินป่า
4. คลินิกให้คำแนะนำการทำธุรกิจปีนหน้าผา
5. หมวดช่องทางประชาสัมพันธ์และการตลาด
และผู้ซื้อ (Buyer) และผู้สนใจ รวมจำนวนกว่า 80 ราย
ซึ่งการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีสถานประกอบการที่สนใจเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทมาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและปีนหน้าผาของกรมการท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมที่กรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมปีนหน้าผา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนและต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกมุมโลก ติดตามได้ที่เพจกรมการท่องเที่ยว หรือโทร. 0-2401-1111
กำลังโหลดความคิดเห็น