xs
xsm
sm
md
lg

BEM เผย Q1/67 โกยกำไรสุทธิ 847 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 13% ผลจากผู้โดยสารสายสีน้ำเงินโตต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:BEM เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2567 มีกำไรสุทธิ 847 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% ปัจจัยบวกดันรายได้ 3 ธุรกิจสูงขึ้นถึง 4,249 ล้านบาท ผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่องสถิติ 5.59 แสนเที่ยวต่อวัน รถใช้ทางด่วนเฉลี่ย 1.12 ล้านเที่ยวต่อวัน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง กล่าวว่า ผลประกอบการ BEM ในไตรมาสแรกปี 2567 มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2567 จำนวน 847 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 98 ล้านบาท หรือ 13% ดันรายได้หลัก 3 ธุรกิจสูงขึ้นรวม 4,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150 ล้านบาท หรือ 4% แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จำนวน 2,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 23 ล้านบาท โดยปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษในไตรมาสนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.12 ล้านเที่ยวต่อวัน

ส่วนธุรกิจระบบรางมีรายได้ 1,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 118 ล้านบาท จากปริมาณผู้โดยสารที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยผู้ใช้บริการในไตรมาสนี้เฉลี่ยทุกประเภทวันอยู่ที่ 430,900 เที่ยวต่อวัน และในวันทำการเฉลี่ยอยู่ที่ 482,600 เที่ยวต่อวัน โดยมีจำนวนผู้โดยสาร New High 559,600 เที่ยวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรายได้ของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์มีจำนวน 264 ล้านบาท”

ในไตรมาส 1/2567 พบว่าปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโดยสารจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามสถานที่รอบเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงผลบวกของการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งต่อผู้โดยสารเข้าสู่สายสีน้ำเงิน

ทั้งนี้ BEM จะยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็ง ด้วยความพร้อมและความมุ่งมั่นในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น