xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จับมือ MOC Biz Club เปิดร้าน Biz Shop ทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เดินหน้าเปิด Biz Shop ในร้านขายของฝากทั่วประเทศ เพื่อช่วยกระจายสินค้าของสมาชิกเครือข่าย และผลักดันให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ล่าสุดเปิดแล้ว 13 แห่ง ตั้งเป้าเฟส 2 เพิ่มอีก 20 แห่ง ก่อนดันให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club และร้านขายของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด เปิดพื้นที่ให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศนำสินค้าเข้าจำหน่ายเพื่อช่วยกระจายสินค้าและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยการจัดตั้ง Biz Shop ขึ้นภายในร้านขายของฝากดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี Biz Shop จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และมีเป้าหมายขยาย Biz Shop เพิ่มขึ้นในเฟสที่ 2 ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง และจะดำเนินการขยาย Biz Shop อย่างต่อเนื่อง จนครบ 77 จังหวัดต่อไป เพื่อช่วยให้สินค้าของสมาชิกเครือข่ายเป็นที่รู้จักและสร้างการจดจำในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตที่ดี

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มอบป้าย Biz Shop ให้กับร้านขายของฝากใน จ.ราชบุรี จำนวน 2 แห่ง คือ ร้านขายของฝากไชโป๊วหวานแม่บุญส่ง อ.เมืองราชบุรี และร้านของฝากกุนเชียงหงษ์หยก อ.โพธาราม โดยร้านขายของฝากทั้ง 2 แห่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากของที่ระลึกจำนวนมาก ทำให้สินค้าของสมาชิกเครือข่ายที่นำมาจำหน่ายภายในร้านได้รับความสนใจและมียอดขายเพิ่มขึ้น


นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย กล่าวว่า Biz Shop เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จ.ราชบุรี 2 แห่ง นครปฐม สมุทรสาคร สระบุรี ร้อยเอ็ด นครพนม นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สงขลา พัทลุง สตูล อีกจังหวัดละ 1 แห่ง และในอนาคตจะมีการขยายให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดย Biz Shop เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายจากทั่วประเทศนำสินค้าเข้าจำหน่าย แต่ละแห่งมีสินค้าไม่ต่ำกว่า 100 รายการ

สมาชิกเครือข่ายที่นำสินค้าเข้าจำหน่ายใน Biz Shop มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า Biz Shop ช่วยขยายช่องทางการตลาดได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และหากมีการขยายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ยิ่งมั่นใจว่าจะช่วยขยายตลาด กระตุ้นยอดขาย และเป็นการสร้างการรับรู้สินค้าที่ทรงประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งว่า ปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 14,214 ราย แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,854 ราย สัดส่วน 27.11% ภาคเหนือ 3,271 ราย สัดส่วน 23.01% ภาคกลาง 2,796 ราย สัดส่วน 19.67% ภาคใต้ 1,569 ราย สัดส่วน 11.04% กรุงเทพมหานคร 1,381 ราย สัดส่วน 9.72% และภาคตะวันออก 1,343 ราย สัดส่วน 9.45%
กำลังโหลดความคิดเห็น