xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบรางวัลองค์กรเกียรติยศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:พล.อ.ธีระยุทธ จินหิรัญ ผบ.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. พร้อมด้วย พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย ผบ.นพค.14 สนภ.1 นทพ. ในการเข้ารับรางวัลองค์กรเกียรติยศ ในพิธีหอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา จากคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแนวทางการสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า จากแนวคิดการดำเนินงานของ พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย ผบ.นพค.14 สนภ.1 นทพ. โดยเริ่มจากการ เข้าใจในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว เข้าถึง ประชาชนโดยการให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำแผนงานโครงการเข้าส่งเสริม พัฒนา ประชาชนต้นแบบ คนดี คนเก่ง คนกล้า ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ชุมชน ณ อาคารรัฐสภา เมื่อเร็วๆ นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น