xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เตือนผู้ลงทุนก่อนซื้อหุ้น SABUY

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ "สบาย เทคโนโลยี"
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวลงมากในวันที่
3 และ 4 เมษายน 2567 สรุปได้ดังนี้

* สภาพการซื้อขายปรับตัวลงมาก : ราคาปรับตัวลดลงไปต่ำสุดของวัน (Floor) ต่อเนื่อง 
2 วันทำการ (-51%)  โดยวันนี้ (4 เมษายน 2567) ราคาลดลงไปที่ Floor จนไม่มีคำเสนอซื้อ (Bid) เหลืออยู่เลยตั้งแต่เปิดตลาด และทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงมาปิดภาคเช้าที่ 2.28 บาท
-29.63% ด้วยมูลค่าซื้อขายที่ 90 ล้านบาท ในขณะที่ SET Index และ Sector Index (COMM) ที่ -0.29% และ +0.12% ตามลำดับ

* ผู้ขายมากกระจุกในบุคคลบางราย : พบว่าผู้ขายมากโดยเฉพาะวันนี้ (4 เมษายน 2567) ถึง 85% ของปริมาณการซื้อขายรวม เป็นการขายของบุคคลที่ถูก Force Sell จากราคาที่ลดลงมากในวันก่อนหน้า

* SABUY ชี้แจงข้อมูลว่าไม่มีพัฒนาการใดๆ ทางธุรกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์แต่อย่างใด
(ปรากฏตามข่าวที่บริษัทชี้แจงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ เมื่อเวลา 12.31 น. ผ่าน www.set.or.th)

* สัดส่วนการ Short Selling ไม่มาก และเป็นการขายจากผู้ลงทุนรายย่อยที่ถูก Force Sell เป็นหลัก  :  วันนี้ 4 เมษายน 2567 ภาคเช้า ไม่มีรายการ Short selling ขณะที่เมื่อวาน
(3 เมษายน 2567) มีสัดส่วน Short selling ที่ 0.20% ของปริมาณการซื้อขาย ซึ่งการขายทั้งหมดเป็นรายย่อย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลทั้งด้านการซื้อขาย และสารสนเทศของ SABUY อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย  
กำลังโหลดความคิดเห็น