xs
xsm
sm
md
lg

ตั๋วล่วงหน้าเต็มแล้ว! รฟท.เพิ่มรถเสริมพิเศษอีก 8 ขบวนสงกรานต์นี้ รับ 1 แสนคน/วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟท.เผยยอดการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า 90 วัน "สงกรานต์" เต็มทุกชั้นทุกขบวน พร้อมเพิ่มรถเสริมพิเศษอีก 8 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน และจัดรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติม 40 คัน ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลาเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ได้อย่างเพียงพอ ปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้การรถไฟฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุด 90 วัน ในขบวนรถด่วนพิเศษและขบวนรถด่วน จำนวน 32 ขบวน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ทำให้สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้มากขึ้น


ภาพรวมการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า 90 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นั้น มีผู้โดยสารให้ความสนใจจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่ 10 -11 เมษายน 2567 และขากลับเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 16-17 เมษายน 2567 ซึ่งมีการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเต็มทุกชั้นทุกขบวน

ทั้งนี้ จากนโยบายดังกล่าวทำให้การรถไฟฯ สามารถทราบถึงสถิติความต้องการในการเดินทางของประชาชน และสามารถวางแผนการเพิ่มขบวนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับรองรับการเดินทางของประชาชนเพิ่มเติมเป็น 2 ช่วง คือ เที่ยวไป ระหว่างวันที่ 10, 11, 12 และ 14 เมษายน 2567 รวม 8 ขบวน และเที่ยวกลับ ระหว่างวันที่ 11, 13, 16 และ 17 เมษายน 2567 อีก 8 ขบวน ทำให้สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารรวมได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน รวมถึงจัดเตรียมรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติม จำนวน 40 คัน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วในวันเดินทางให้เพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง


กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาใช้บริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคม จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด โดยได้มอบนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยรถไฟ และรถขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อ โดยให้นำรถบัสโดยสารเฉพาะของ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร) เข้ามาจอดส่งผู้โดยสารขาเข้าได้ที่บริเวณประตูที่ 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเนื่อง สามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อให้กับประชาชน

กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และสามารถรับส่งผู้ใช้บริการทุกคนให้ถึงที่หมายอย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น