xs
xsm
sm
md
lg

สุวรรณภูมิจอดรถฟรี 5 วันช่วงหยุดยาวสงกรานต์ 12-16 เม.ย. 67 ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน D

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตั้งแต่ 12-16 เม.ย. 67 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus สาย A รับ-ส่ง เชื่อมอาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นช่วงวันหยุดยาวที่จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ฟรีในช่วงระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

และเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ทสภ.ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่ง ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน D และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน D และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และ D หลังจากนั้นกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ทสภ.ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
กำลังโหลดความคิดเห็น