xs
xsm
sm
md
lg

กัลฟ์แจ้งโรงไฟฟ้า GPD หน่วย 3 จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กัลฟ์เผยโรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี หน่วยที่ 3 กำลังผลิต 662.5 เมกะวัตต์จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว จ่อ COD โรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี หน่วยที่ 4 ต้นเดือนตุลาคมนี้

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี (GPD) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยผลิตที่ 3 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด

โครงการ GPD เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle Gas Turbine) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,650.0 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปลวกแดง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.เป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 1 ตุลาคม 2566 ตามลำดับ ในขณะที่หน่วยผลิตที่ 4 มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2567
กำลังโหลดความคิดเห็น