xs
xsm
sm
md
lg

“ดอนเมือง” คาดสงกรานต์นี้มีผู้โดยสารรวม 6.25 แสนคน เฉลี่ย 89,362 คน/วัน เพิ่มขึ้น 14.81%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สนามบินดอนเมืองคาดสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 67 มีผู้โดยสารรวม 6.25 แสนคน หรือเฉลี่ย 89,362 คน/วัน เพิ่มขึ้น 14.81% มี 4,117 เที่ยวบิน เฉลี่ย 590 เที่ยวบิน/วัน เพิ่มขึ้น 10.58% เปิดจอดรถฟรีระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถ 5 ชั้น พร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ส่งผลให้มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 (รวม 7 วัน) รวมทั้งสิ้นประมาณ 625,530 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 89,362 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาเข้า-ขาออก) จำนวน 256,308 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาเข้า-ขาออก) จำนวน 369,222 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีก่อนร้อยละ 14.81 และประมาณการเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,117 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 590 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ขาเข้า-ขาออก) จำนวน 1,685 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ (ขาเข้า-ขาออก) จำนวน 2,432 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีก่อนร้อยละ 10.58

ทั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นย้ำให้บูรณาการทุกภาคส่วน ตามนโยบาย “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” โดยกำชับให้ท่าอากาศยานมีความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร และปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก้าวไปสู่ศูนย์กลางการบินของโลก


ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ด้านการอำนวยความสะดวก ท่าอากาศยานดอนเมืองได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และบรรเทาความหนาแน่นของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) และให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาคพื้น (Ground Handling) เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอสำหรับให้บริการ และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ


ด้านการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งยังมีชุดตรวจผสม โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีดอนเมือง และสุนัข K-9 ร่วมตรวจและดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลและบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความหนาแน่นของผู้โดยสารผ่านระบบ REAL-TIME Passenger Tracking System (RTPTS) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของผู้โดยสารได้ทันท่วงที และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกการจราจรในเขตท่าอากาศยาน เพื่อให้รถยนต์ขับเคลื่อนเข้า-ออกท่าอากาศยานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย


ด้านการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมบริการขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grab Application บริการรถโดยสารสาธารณะ ขสมก. สาย A1, A2, A3 และ A4 บริการรถแท็กซี่สาธารณะ (TAXI) บริการรถรับจ้างสาธารณะแบบพิเศษ CABB Car ทดม. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมาใช้บริการ ณ ทดม. ขอแนะนำบริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและใช้ทางเชื่อม Skywalk เข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 (ฝั่งอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น) ได้ทันที

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีบริการพื้นที่จอดรถยนต์เต็มศักยภาพ สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 3,258 คัน และจัดพื้นที่จอดรถยนต์ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 67 บริเวณระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ 250 คัน โดยจัดเตรียมรถให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณจุดจอดรถไปยังอาคารผู้โดยสาร รถรับ-ส่งผู้โดยสารให้บริการทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ท่าอากาศยานดอนเมืองขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาเที่ยวบินผ่านแอปพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น