xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เปิดใช้แล้ว! สะพานเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา แก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงเปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

กรมทางหลวงรายงานว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างสะพานได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.859 กิโลเมตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เป็นไปตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรแก่ประชาชน


สะพานจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ดำเนินการในพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข 226 ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง (นครราชสีมา-บุรีรัมย์) ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว โดยทำการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว


กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ระหว่างทางหลวงหมายเลข 226 ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง (นครราชสีมา-บุรีรัมย์) ตั้งแต่ กม.ที่ 39+800 ถึง กม.ที่ 41+050 และทางหลวงหมายเลข 2162 ตอนทางเข้าเมืองจักราช ตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+609 รวมระยะทางทั้งหมด 1.859 กิโลเมตร มีลักษณะงานก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง (U-Girder) ขนาด 4 ช่องจราจร มีความยาว 443 เมตร และความกว้าง 16.6 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างเชิงลาดและกำแพงกันดินคอสะพาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รวมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานตีเส้นจราจร และงานอำนวยความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 288.65 ล้านบาท


ปัจจุบันโครงการฯ ได้ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพื่อใช้ในการสัญจรแล้ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ ร่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จ.นครราชสีมา กับ จ.บุรีรัมย์ และรองรับการพัฒนาโครงการขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น