xs
xsm
sm
md
lg

อีอีซี เปิดเวที รับฟังความเห็น ขยายพื้นที่พัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ กองทัพเรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก โดยมี พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธาน และ ดร.ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการ อีอีซี ร่วมกันกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ นายวิทยา นพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัญญาร่วมลงทุน โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่และชุมชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 150 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม UTP 1 สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 
การจัดประชุมรับฟังความเห็นในครั้งนี้ สาระสำคัญ คือ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคนิคการก่อสร้างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ตลอดจนด้านการปฏิบัติการทางการบินและการบำรุงดูแลรักษาให้สอดคล้องถูกต้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในเขตการบิน จึงมีความจำเป็นต้องขยายเขตส่งเสริมฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาทั้งหมด มีพื้นที่เพิ่มเติมประมาณ 714 ไร่ โดยการเปิดรับฟังความเห็นฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการฯ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น