xs
xsm
sm
md
lg

อคส.ถกทาจิกิสถาน ตั้ง cross border warehouse เพิ่มโอกาสขายสินค้าไทยเจาะเอเชียกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อคส.ถกทูตทาจิกิสถาน หารือความเป็นไปได้ตั้ง cross border warehouse ไว้เป็นที่พักสินค้าก่อนส่งออกข้ามแดนไปขายในกลุ่มประเทศเอเชียกลาง 6 ประเทศ และทะลุไปถึงรัสเซีย หลังเริ่มทำแล้วที่จีนและเมียนมา

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยภายหลัง Mr. Ardasher Qodiri เอกอัครราชทูตวิสามัญ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เข้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการตั้ง cross border warehouse เพื่อทำเป็นคลังพักสินค้าก่อนส่งออกข้ามแดน จากที่ อคส.ได้ดำเนินไปแล้วกับจีนและเมียนมาไปแล้วว่า คลังสินค้าดังกล่าวจะรองรับการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียกลาง 6 ประเทศ ประกอบด้วย คาซัคสถาน คีร์กิซ อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และอาร์เมเนีย ซึ่งมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน และยังได้สิทธิ free trade zone รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อขยายไปยังตลาดรัสเซีย

“การจัดตั้งคลังสินค้านี้จะเปิดโอกาสการค้าโดยตรงจากไทย ไม่ต้องผ่านประเทศคนกลาง ทั้งนำเข้าและส่งออก โดย อคส. พร้อมผนึก ปตท.ในการกำหนดเส้นทางการขนส่งและร่วมลงทุน โดยได้มอบหมายให้นายกฤษณะรักษ์ ใจดี รักษาการรองผู้อำนวยการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไป”

สำหรับ Cross Border Warehouse สามารถใช้เป็นคลังพักสินค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เอกชนไทย เนื่องจากสินค้าสามารถส่งเป็นตู้ใหญ่เต็มตู้ ลดต้นทุนการขนส่ง และหากตั้งในเขต Free Trade Zone จะสร้างความคล่องตัวในการจัดการพิธีศุลกากร โดยหากพื้นที่ใดมีการขยายตัวตลาดออนไลน์สูง สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Cross Border e-Commerce Warehouse ด้วยระบบ Fulfillment รองรับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ทันที

นอกจากนี้ หากได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจะสามารถกำหนดค่าพักสินค้าในอัตราที่ต่ำ หรือไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับที่รัฐบาลจีนอุดหนุนผู้ประกอบการของตนเอง

“อคส.ได้เริ่มทำโครงการที่จีน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายในมณฑลหนานซา อู่ฮั่น และคุนหมิง ส่วนที่เมียนมาจะเริ่มที่ทวาย ส่วนที่เอเชียกลางจะเริ่มที่ทาจิกิสถาน ซึ่งจะครอบคลุมอีก 5 ประเทศ คือ อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กีซ มีประชากรรวมกว่า 100 ล้านคน”

รายงานข่าวแจ้งว่า ไทยส่งออกสินค้าเกษตรผ่านประเทศคนกลางไปยังทาจิกิสถาน เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำตาล และนำเข้าฝ้าย ปริมาณกว่า 1 ล้านตัน แต่หากเจรจาการค้าแบบโดยตรง จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ส่วน ปตท.มีการลงทุนในประเทศคาซัคสถานแล้ว อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเปิดสำนักงานทูตพาณิชย์ในกลุ่มประเทศดังกล่าวอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น