xs
xsm
sm
md
lg

“อรมน” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาขา ติวเข้มคนทำงาน พร้อมรับฟังความเห็นผู้ใช้บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“อรมน” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่สำนักงานสาขา มอบคอนเซ็ปต์การทำงาน “งานหนักไม่ท้อ ขอให้ประชาชนพึงพอใจ” พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ เผยส่วนใหญ่พึงพอใจ โดยเฉพาะงานบริการผ่านช่องทางออนไลน์ แต่บางธุรกรรม ต้องการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ แนะใช้ช่องทาง LINE OA พิมพ์ค้นหา @DBD1570 คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ในวันและเวลาราชการ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 เขต คือ เขต 2 พหลโยธิน และเขต 4 สี่พระยา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้กำชับและมอบคอนเซ็ปต์การให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ งานหนักไม่ท้อ ขอให้ประชาชนพึงพอใจ เพื่อสะท้อนถึงความจริงใจ ความตั้งใจ และความเต็มใจในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน และทุกภารกิจต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจ และพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจต่อการให้บริการของกรม โดยเฉพาะให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างครบวงจร เช่น ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ระบบให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล (DBD e-Service) ระบบการนำส่งงบการเงิน (DBD e-Filing) ระบบการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) ระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Secured) รวมทั้งคลังข้อมูลธุรกิจ หรือ DBD Data Warehouse+ ที่ช่วยให้การตรวจค้นข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์จะมีความสะดวก และครอบคลุมภารกิจของกรมเกือบทุกภารกิจ แต่บางธุรกรรมประชาชนก็ยังคงมาใช้บริการ ณ สำนักงาน เนื่องจากต้องการคำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อช่วยคลายข้อข้องใจในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้การบริการของกรมมีความใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและประชาชนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาแนะนำการจดทะเบียนธุรกิจ จึงได้จัดทำ Line Official หรือ LINE OA ชื่อบัญชี DBD.Registration โดยค้นหาและเพิ่มเพื่อนจาก LINE ID โดยพิมพ์ @DBD1570 ซึ่งกรมได้เตรียมเจ้าหน้าที่ หรือแอดมิน คอยตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยได้เปิดให้บริการระหว่างวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ท่านจะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ช่วยคลายข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจด้านต่างๆ

“กรมพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และพร้อมนำทุกข้อเสนอแนะมาดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการติดต่อของกรม ได้แก่ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และเว็บไซต์ www.dbd.go.th และขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ได้ส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ เข้ามา โดยกรมจะรีบนำทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็นมาดำเนินการปรับเปลี่ยนปรับแก้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไป” นางอรมนกล่าว

ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีสำนักงานสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน หรือที่เรียกว่า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 เขต กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ ได้แก่ ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร์ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ ในแต่ละวันจะมีภาคธุรกิจและประชาชนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย (รวม 6 เขต) โดยภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต คือ การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจ และบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
กำลังโหลดความคิดเห็น