xs
xsm
sm
md
lg

ขีดเส้นรับสมัครชิงดำเลขาฯ "สำนักงาน กกพ." คนใหม่ถึง 13 ก.พ.นี้ ลุ้นเปิดชื่อสมัคร 29 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานเข้าสมัครรับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ยังเปิดโอกาสเข้ามาสมัครรับคัดเลือกได้ถึงวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ เนื่องจากนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาฯ สำนักงาน กกพ.คนปัจจุบันจะเกษียณ 31 พ.ค. 2567
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองที่สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.erc.or.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์โทร 0-2207-3599 ต่อ 713 หรือ 743

โดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ.ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ.

โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 29 ก.พ. 2567, ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน มี.ค. 2567 และครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน เม.ย. 2567 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น