xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ขีดเส้นตายเพิกถอน Zipmex เตรียมคลอดเกณฑ์ใหม่ "Program Trade-HFT"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เลขา ก.ล.ต. เผยนับถอยหลังเส้นตาย บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) หลังสั่งระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว จากปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่อง พร้อมจี้ให้เร่งแก้ไขก่อนถูกเพิกถอนใบญาติหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่าสำหรับกรณีของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) หลังจากเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 67 ก.ล.ต.ได้สั่งระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการ โดยให้แก้ไขการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ของกฎหมายที่สั่งให้แก้ไขนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Zipmex ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งได้ภายใน 15 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ที่ ก.ล.ต.จะส่งเรื่องไปให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ซึ่งปัจจุบันยังคงรอความคืบหน้าของ Zipmex ว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขตามที่กำหนดได้หรือไม่

ขณะที่ในส่วนของตลาดทุนนั้น ก.ล.ต.พร้อมเดินหน้าสร้างความเท่าเทียมให้กับนักลงทุนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการยกระดับมาตรการกำกับดูแลซื้อขายด้วย Program Trading และการซื้อขายแบบ High Frequency Trade (HFT) ซึ่งเตรียมประกาศออกมาในเดือน มี.ค.นี้ หลังจากที่ได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง ตลท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาศึกษาในเรื่องการปรับปรุงมาตรการ คาดว่าช่วงต้นมี.ค. 67 จะมีความชัดเจนของการยกระดับมาตรการดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น