xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ปัดข้อเสนอเงินตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน ปรับแผนดึงแบงก์ลด ดบ.จูงใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ก.อุตสาหกรรมส่งซิกชาวไร่อ้อยไม่ชง ครม.หนุนของบตัดอ้อยสด 120 บาท/ตันฤดูหีบปี 2566/67 ที่กำลังเปิดหีบ เล็งคลอดมาตรการใหม่ดึงแบงก์สารพัดหนุน ธ.ก.ส.อัดดอกเบี้ยต่ำเมื่อตัดอ้อยสดส่งโรงงาน ธพว.เสริมทัพให้สินเชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรุงไทย ไทยพาณิชย์ มั่นใจสร้างความยั่งยืนให้ระบบ

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดทำการออกแบบมาตรการส่งเสริมใหม่ที่ควบคู่กับมาตรการเดิมเพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดในฤดูหีบปี 2566/67 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูผลิตดังกล่าวให้ไม่เกิน 25% โดยมาตรการใหม่ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเก็บเกี่ยวและเมื่อตัดอ้อยสดส่งเข้าน้ำตาลทราย 100% จะได้รับการลดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-1

นอกจากนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (ธพว.) จะมุ่งเน้นให้สินเชื่อผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย 2. ผู้ประกอบการรับจ้าง และ 3. ผู้ประกอบการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ ใบอ้อยและยอดอ้อย โดยมาตรการนี้จะดำเนินการควบคู่กับมาตรการเดิม คือ การยกเว้นอากรศุลกากรการนำเข้าสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบกับรถตัดอ้อยที่เป็นรถใหม่ขนาด 300 แรงม้าขึ้นไป เครื่องตัดใบอ้อย เครื่องกวาดใบอ้อย โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67
ขณะเดียวกันจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ (ธ.กรุงไทย และไทยพาณิชย์) ในการสนับสนุนเงินทุน ได้แก่ 1. ส่วนต้นน้ำให้แก่เกษตรกรและชาวไร่อ้อย 2. ส่วนกลางน้ำคือการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โรงงานน้ำตาล และ 3. ส่วนปลายน้ำคือผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อเศษซากใบและยอดอ้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่นำเศษซากวัสดุเหลือใช้จากระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

พร้อมกันนี้ จะผลักดันนโยบายการตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ผ่านทางคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น จำนวน 29 เขต และคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 เขต รวมถึงการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเตือนให้เกิดการรับรู้ข้อเสียของการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวและร่วมกันเฝ้าระวังการเผาอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

“มาตรการเดิม เราก็ยังดำเนินการทั้งการหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานในอัตรา 30 บาทต่อตันเพื่อจัดสรรเงินนี้ไปให้กับผู้ที่ตัดอ้อยสด รวมถึงการที่สอน.ได้มอบเครื่องสางใบอ้อย 228 เครื่องยืมไปใช้ รวมถึงการส่งเสริมรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ ฯลฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าแนวทางดังกล่าวจะสร้างความยั่งยืนให้กับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” แหล่งข่าวกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการปรับใหม่หลังจากในช่วงฤดูกาลผลิต 3 ฤดูกาลที่ผ่านมาได้ใช้แนวทางการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำงบประมาณมาสนับสนุนการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 เพิ่มเติมเฉลี่ยตันละ 120 บาทให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศซึ่งคิดเป็นวงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อฤดูหีบ
กำลังโหลดความคิดเห็น