xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เลิก! "สุริยะ" เคาะเดินหน้าเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ใหม่ ให้ตัดขีดออก มีวงเล็บเลขสายเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"สุริยะ" เคาะเดินหน้าปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ แต่ให้ตัดขีดออก และให้มีวงเล็บเลขสายรถเมล์เดิม เผยเป็นไปตามความต้องการประชาชน ไม่สับสน จำง่าย ยืนยันทำตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ พร้อมเร่ง ขบ.ออกใบอนุญาตประกอบการตามแผนปฏิรูปฯ ให้ ขสมก.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น โดยกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตามแผนปฏิรูปฯ จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ตามความต้องการของประชาชน โดยให้นำขีดออกและต่อท้ายด้วยวงเล็บสายรถเมล์เดิม เช่น 1-15 เปลี่ยนเป็น 115 (150 เดิม) ให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อให้หมายเลขเส้นทางเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบและมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากนักเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน จนกว่าประชาชนเกิดความคุ้นชิน พร้อมทั้งเร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบก และ ขสมก. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการเดินรถให้ครบทั้งโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกจะร่วมกับ ขสมก.เร่งรัดในการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป และพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ง่ายต่อการจดจำของประชาชน ส่วนตัวอักษรหมายเลขสายรถกรมการขนส่งทางบกไม่ได้กำหนดฟอนต์ตัวอักษร เพียงขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ตัวอักษรมองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปดังกล่าวทำให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยเสนอตัวรถที่มีสภาพใหม่ สะดวกสบาย กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้ระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น