xs
xsm
sm
md
lg

พนักงาน ขสมก.เฮ! ขอบคุณ "มนพร" ช่วยดันสิทธิเบิกตรงรักษาพยาบาลสำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“มนพร เจริญศรี” รมช.คมนาคม ให้ ผอ.ขสมก.และประธานสหภาพ ขสมก.เข้าพบ เพื่อขอบคุณที่ผลักดันโครงการเบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ขสมก.ได้เป็นผลสำเร็จ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อม คณะผู้บริหารองค์การ และ นายประมิตร เมฆฉาย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) และสมาชิกเข้าพบ เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้และกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ขสมก.ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้พนักงานไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน ขสมก. ตามนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวว่า พนักงานของ ขสมก.ทุกคนมีความต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานและต้องการอนาคตที่ดี ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการทำงานของพนักงาน เมื่อพนักงานมีอนาคตที่ดี การทำงานภายในองค์กรก็จะดี และประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนที่ทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะเรื่องท่าปล่อยรถ ที่เป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน ขสมก. ควรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ผอ.ขสมก.เร่งปรับปรุงเพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น