xs
xsm
sm
md
lg

NRPT กดปุ่มเปิด รง. Plant & Bean วางเป้าไทยเป็นฐานผลิต “โปรตีนจากพืช” ของโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“NRPT” เปิดโรงงาน Plant & Bean ผลิตอาหารโปรตีนจากพืชหรือแพลนต์เบสใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีกำลังผลิตเฟสแรก 3,000 ตัน/ปี หนุนไทยเป็นฐานการผลิตแพลนต์เบสของโลก มั่นใจต้นปี 67 ผลิตสินค้าป้อนให้ลูกค้าในยุโรปและเอเชียหลังได้รับใบรับรองมาตรฐาน BRC

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) หรืออาหารแห่งอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศอังกฤษ โดยมีกำลังการผลิตเฟสแรก 3,000 ตันต่อปี คาดว่าจะผลิตเต็มกำลังผลิตได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า หลังจากนั้นจะมีการขยายเฟส 2 ในพื้นที่เดิม มีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 1.3 หมื่นตัน และวางเป้าหมายกำลังผลิตสูงสุดที่ 2.5 หมื่นตันนับเป็นโรงงานผลิตแพลนต์เบสใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแห่งอนาคตของโลก

โรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน (NRPT) บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ หรือ Plant & Bean (UK) ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% มีมูลค่าการลงทุนเฟสแรก 300-400 ล้านบาท


นายบุรณินกล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดอาหารโปรตีนจากพืชของโลกอยู่ที่ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่การบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชอยู่ที่ยุโรปและสหรัฐอเมริการาว 75% เอเชีย 18% และที่เหลืออยู่ในทวีปอื่นๆ ซึ่งมูลค่าตลาดอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทยอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1-2% ของมูลค่าตลาดโลก โดยตลาดอาหารโปรตีนจากพืชในไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6-7% ช่วงปี 2566-2571 ดังนั้นไทยจึงมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก และนับวันผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งอาหารโปรตีนจากพืชจะมีไขมันต่ำ ปราศจากสาร Antibiotic จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ใช่แค่ผู้รับประทานมังสวิรัติเท่านั้น

กอปรกับขณะนี้ยุโรปกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนค่าพลังงานและค่าแรงที่สูงขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชแพงขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะเป็นฐานการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อส่งออกไปจำหน่ายให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในยุโรปภายใต้แบรนด์ของลูกค้าด้วยมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium : BRC) ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างขอการรับรองฯ คาดว่าจะได้ใบรับรอง BRC ในต้นปีหน้า ทำให้โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช 100% แห่งแรกในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และรายที่ 44 ของโลกที่ได้รับใบรับรอง BRC

ขณะที่ต้นทุนการผลิตแพลนต์เบสอยู่ที่ 100-110 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถแข่งขันกับเนื้อสัตว์ได้ เพราะผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสมีโปรตีนสูงกว่าหรือเทียบเท่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ สำหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตคือถั่วเหลืองซึ่งบริษัทนำเข้าจากจีน ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ เป็นต้น


ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าภายหลังโรงงานได้รับใบรับรองมาตรฐาน BRC ในต้นปี 2567

“โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to cook) เช่น เนื้อสับ มีตบอล และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) เช่น ไส้กรอก นักเก็ต และเกี๊ยวซ่า ซึ่งนอกจากจุดแข็งด้านประสิทธิภาพการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก ให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัส รสชาติ และรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง อร่อย รับประทานง่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมาจากพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (Non-GMO) และมีโปรตีนสูง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมอาหารให้เหมาะแก่การดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้น ขณะเดียวกันโรงงานดังกล่าวใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และ NRPT ยังได้มีความร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตของไทย ในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการเป็นตัวสร้างความต้องการให้เกิดปริมาณการผลิตจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการดึงเอาวัตถุดิบในประเทศมาต่อยยอดการผลิตในอนาคต เพิ่มศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต เพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพของคนไทย” นายบุรณินกล่าว


ทั้งนี้ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ในเครือ ปตท. กับบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ : Plant & Bean (UK) ตั้งโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยจะนำเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงจากประเทศอังกฤษ
กำลังโหลดความคิดเห็น