xs
xsm
sm
md
lg

“ประเสริฐ” ย้ำนั่งประธานบอร์ด ปตท.เป็นไปตามกลไกปกติ พร้อมสร้างสมดุลดูแล ปชช.และธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ด ปตท.ยืนยันว่าเป็นไปตามกลไกปกติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ จะสร้างสมดุลให้ ปตท.ซึ่งเป็นทั้งรัฐ และบริษัทมหาชน ได้ดูแลประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจให้เติบโต มั่นคงอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานในกระแสโลก

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน
เปิดเผยหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบอร์ด ปตท. ว่า เป็นการเข้ารับตำแหน่งที่เป็นไปตามกลไกปกติมิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด ที่ผ่านมาตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ด้วย และด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นทั้งหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

"หลังจากผมได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผมเข้าใจในบทบาทของ ปตท. ที่เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชน ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ผมจะสร้างความสมดุล เพื่อให้ ปตท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดูแลช่วยเหลือประชาชน และในฐานะที่ ปตท.เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผมจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และขอยืนยันอีกครั้งว่าการดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท.นี้ ผมก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” นายประเสริฐกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น