xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าตรวจเข้มความปลอดภัย "โป๊ะ ท่าเรือยอดนิยม" ผนึก กทม. กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ จัดทีมดูแลคืนลอยกระทง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วม กทม. กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ ดูแลทุกท่าเรือเพื่อความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทงปี 66 พร้อมตั้งจุดอำนวยความสะดวกท่าเรือยอดนิยมที่คาดมีประชาชนหนาแน่น

วันที่ 20 พ.ย. 2566 นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานการประชุมแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือไอคอนสยาม

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันเป็นการยกระดับการป้องกันเหตุอันตรายต่างๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว นำไปสู่ประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น โดยมอบนโยบายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ อาคาร 39 เป็นหน่วยหลักในการบัญชาการ และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ศูนย์ และโทรศัพท์สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรทางน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ลำ

สำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน 63 ท่าเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา 53 ท่าเรือ คลองแสนแสบ 7 ท่าเรือ คลองโอ่งอ่าง 1 ท่าเรือ และคลองผดุงกรุงเกษม 1 ท่าเรือ


พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือของกรุงเทพมหานคร ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น เช่น ท่าเรือเอเชียทีค, ท่าเรือไอคอนสยาม, ท่าเรือริเวอร์ซิตี้, ท่าเรือคลองโอ่งอ่าง, ท่าเรือหัวลำโพง, ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล และท่าเรือพระราม 8 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 859 คน เรือตรวจการณ์ จำนวน 71 ลำ และรถยนต์ จำนวน 128 คัน

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพเรือ โดยจัดกำลังพล จำนวน 52 นาย และเรือ จำนวน 8 ลำ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกำลังพล จำนวน 21 นาย และเรือ จำนวน 6 ลำ / สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย และเรือ จำนวน 4 ลำ พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทง

พร้อมทั้งได้สั่งการเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารเป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายและประสานงานทุกหน่วยรายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า และสายด่วนกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


นายกริชเพชรกล่าวว่า กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคมและประชาชนจิตอาสา ทุกท่านปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำ มาตรการความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
กำลังโหลดความคิดเห็น