xs
xsm
sm
md
lg

“พิมพ์ภัทรา” ยืนยันชาวไร่หนุนเงินตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน รอบรรจุวาระ ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันชาวไร่อ้อยพร้อมสนับสนุนการส่งเสริมตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่ 120 บาท/ตันโดยรอบรรจุการพิจารณาจาก ครม. ส่วนฤดูหีบใหม่ทุกฝ่ายต้องเร่งหาหลักเกณฑ์ร่วมกันก่อน จับตา กบ. 28 พ.ย.เคาะราคาอ้อยขั้นต้นปี 66/67

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เ
ปิดเผยหลังตัวแทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย 37 แห่งเข้าพบเพื่อขอรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ปีการผลิต 2565/2566 ที่ 120 บาท/ตัน ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันที่ได้มีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วโดยรอการบรรจุวาระการพิจารณาต่อไป ส่วนการส่งเสริมการตัดอ้อยสดฤดูการผลิตปี 2566/2567 ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน

“ต้องการให้การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่กระทบต้นทุนราคาอ้อย ทั้งยังจะช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น” น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าว


สำหรับการพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ร้องขอให้เร่งการประกาศราคาเพื่อให้โรงงานเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วนั้น ทางคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 และอยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในลำดับต่อไป โดย กบ.ได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไป โดยมีวาระพิจารณาเพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น