xs
xsm
sm
md
lg

“สุรพงษ์”เตรียมพร้อมรับ ครม.สัญจรฯ หนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค.นี้ สั่งหน่วยงานลงพื้นที่ฟังปัญหาความต้องการ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุรพงษ์” ประชุม 8 หน่วยคมนาคมติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมรับประชุม ครม.สัญจรฯ ที่หนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค. 66 และ "นายกฯ" ตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี 9 ธ.ค. 66 สั่งลงพื้นที่ล่วงหน้าเก็บข้อมูลและความต้องการของประชาชน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2566 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา เลขานุการ รมช.คมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้าการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่อยู่ในการกำกับดูแล กองตรวจราชการ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม


นายสุรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทุกหน่วยงานได้นำเสนอภาพรวมสรุปแผนดำเนินการและกรอบเวลา (Timeline) ของโครงการที่ปฏิบัติตามนโยบาย และการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรฯ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 และการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และสรุปรายงานนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน โดย รฟท.ได้รายงานการขยายระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าจาก 30 วัน เป็น 90 วัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 8 ขบวนไป/กลับ ในขบวนรถด่วนพิเศษเส้นทางสายเหนือ ขบวนที่ 9/10 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนที่ 23/24 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ขบวนที่ 25/26 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ และเส้นทางสายใต้ ขบวนที่ 31/32 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

สำหรับ บขส. ปัจจุบันขายตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ 90 วันอยู่แล้ว จะขยายระยะเวลาการขายตั๋วล่วงหน้า 1 ปี ได้ภายในเดือนธันวาคม 2566


นอกจากนี้ นายสุรพงษ์ยังได้มอบนโยบายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจศึกษาและจัดทำระบบบัญชีและการเงินให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ โดยให้ บวท.ซึ่งใช้ระบบบัญชีและการเงิน SAP เป็นที่ปรึกษา
กำลังโหลดความคิดเห็น