xs
xsm
sm
md
lg

BCPG ทุ่ม 477 ล้านซื้อโซลาร์ฟาร์มในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บีซีพีจีเดินหน้าขยายธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในไทย ทุ่ม 477.07 ล้านบาทเทกโอเวอร์ 4 โครงการโซลาร์ฟาร์ม คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์ FiT 4.12 บาท/หน่วย คาดปิดดีลซื้อขายแล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี 2567

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 477.07 ล้านบาทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด และบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ เข้าซื้อครั้งนี้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าทั้งหมด 4 โครงการ ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ได้รับอัตราค่าขายไฟฟ้าในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.12 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ดีเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน

“การเข้าซื้อกิจการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 นอกจากจะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ทันทีเมื่อการดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว ยังเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างความเติบโตของธุรกิจหลัก โดยการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และการเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายนิวัติกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น