xs
xsm
sm
md
lg

เร่งซ่อมด่วน! กรมเจ้าท่าประสาน กทม.ปรับปรุงทางเดินเข้า "ท่าเรือโอเรียนเต็ล" ที่ชำรุดฝ้าเพดานหลุดกระแทกผู้โดยสารบาดเจ็บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่าลงพื้นที่ตรวจสอบ "ท่าเรือโอเรียนเต็ล" หลังประชาชนร้องเรียน ทางเดินเข้าชำรุดฝ้าเพดานหลุดกระแทกศีรษะผู้โดยสารบาดเจ็บ ประสาน กทม.เจ้าของพื้นที่เร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 นายนรินทร์ศักดิ์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับเรื่องจากสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรณีมีประชาชนร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากอาคารทางเข้าท่าเรือโอเรียนเต็ล ซอยเจริญกรุง 40 แขวง/เขต บางรัก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ฝ้าเพดานคล้อยต่ำกว่าระดับปกติ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไป-มา ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากศีรษะกระแทกกับฝ้าเพดานหรือคานเหล็กที่ชำรุด


จากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าเรือโอเรียลเต็ล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้วบางส่วน โดยรองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่าดำเนินการนัดหมายกับกรุงเทพมหานคร เพื่อทำการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียนร่วมกัน


ทั้งนี้ ท่าเรือโอเรียนเต็ลอยู่ระหว่างการของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อพัฒนาให้เป็นท่าเรือ smart pier ที่ทันสมัย เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางน้ำ


กำลังโหลดความคิดเห็น