xs
xsm
sm
md
lg

IRPC จับมือ สวทช.พัฒนาปุ๋ยใหม่ 4 สูตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:IRPC พัฒนานวัตกรรมปุ๋ยหมีขาว 4 สูตรใหม่ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ตอบโจทย์เกษตรกรช่วยเพิ่มผลผลิตกว่า 20%    
 
รายงานข่าวจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  หรือ IRPC แจ้งว่า ไออาร์พีซี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม แบรนด์ REINFOXX หรือ ปุ๋ยหมีขาว 4 สูตรใหม่ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกร ช่วยเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทฯ และส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับ “ปุ๋ยหมีขาว” ZiO-2 (ซีโอ-ทู) ได้นำซิงค์ออกไซด์มาลดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ดียิ่งขึ้น โดย 4 สูตรใหม่ ได้แก่ 1. ZiO-S (ซีโอ-ซัลเฟอร์) ช่วยการติดดอก เร่งการเจริญเติบโต สร้างความแข็งแรง ทนสภาวะแวดล้อม 2. ZiO-CaB (ซีโอ-แค็บ) ช่วยให้ติดผลง่าย ลดการหลุดร่วงของผลผลิต 3. Am-CaB (แอม-แค็บ) ช่วยการงอกเมล็ด ติดผลง่าย เพิ่มความหวาน 4. Am-Maxx (แอม-แมกซ์) เพิ่มการเจริญเติบโตของรากและเมล็ด
 
ปุ๋ยหมีขาวสูตรใหม่ มีความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ธาตุอาหารครบ แตกต่างจากปุ๋ยอื่นๆ ในตลาดที่อยู่ในรูปแบบเกล็ดและผง ช่วยเพิ่มผลผลิตมากกว่า 20% ทั้งรสชาติ ขนาด และความหวานเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเกษตรกร โดยจำหน่ายผ่าน บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IRPC
 
กำลังโหลดความคิดเห็น