xs
xsm
sm
md
lg

“พิมพ์ภัทรา” เผย สอน.ถก 57 โรงงานมั่นใจน้ำตาลมีเพียงพอต่อการบริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย สอน.หารือกับ 57 โรงงานในประเทศเพื่อหามาตรการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณน้ำตาลตึงตัวแล้ว สอน.ย้ำได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานทั่วประเทศรายงานสต๊อกคงเหลือทุกวัน และปี 2566/67 อาจมีมาตรการเพิ่มเติม คาดการบริโภคน้ำตาลต.ค. 66-ก.ย. 67 จะอยู่ราว 25 ล้านกระสอบ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า จากที่มีกระแสข่าวถึงสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ตึงตัว จึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. เร่งหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลในประเทศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค ขณะเดียวกันได้กำชับให้ สอน.หาแนวทางเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคควบคู่ไปด้วย ซึ่งเบื้องต้นพบว่าปริมาณน้ำตาลจะมีเพียงพอต่อการบริโภค


นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้เชิญโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรงประชุมหารือถึงสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ โดย สอน.ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลถึงสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศในปัจจุบัน และขอความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลในการดูแลปริมาณน้ำตาลทรายเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับผลกระทบ

สำหรับแนวทางการรักษาสมดุลให้มีปริมาณน้ำตาลทรายเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ สอน.ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรงทั่วประเทศ รายงานปริมาณสต๊อกคงเหลือส่งให้ สอน.เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ อาจจะมีมาตรการในการบริหารจัดการปริมาณน้ำตาลทรายสำรองสำหรับฤดูการผลิตปี 2566/67 เป็นการเฉพาะเพิ่มเติม

“ฤดูปีการผลิตปีที่ผ่านมา (ปี 65/66) ปริมาณน้ำตาลทรายที่บริโภคในประเทศมีจำนวน 26 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กก.) และในฤดูการผลิตปี 2566/67 สอน.คาดการณ์ตัวเลขปริมาณน้ำตาลทรายที่บริโภคในประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-เดือนกันยายน 2567 จะมีประมาณ 25 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กก.) โดยคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลทรายที่ผลิตได้อยู่ที่ประมาณ 93.32 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กก.) จากประมาณการอ้อยเข้าหีบจำนวน 82 ล้านตัน ซึ่ง สอน.จะบริหารจัดการการจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณน้ำตาลทรายเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ” นายวิฤทธิ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น