xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ช่วยชาวไร่ข้าวโพด จ.น่าน ประสานผู้ประกอบการซื้อ เป้าหมาย 3 หมื่นตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในลงพื้นที่ จ.น่าน ชี้แจงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งโครงการชดเชยดอกเบี้ย และสินเชื่อรวบรวมข้าวโพด ที่จะช่วยเพิ่มการรับซื้อผลผลิต ดึงผลผลิตออกจากตลาด และยกระดับราคาให้สูงขึ้น พร้อมดึงผู้ซื้อต่างพื้นที่เข้ามารับซื้อ เป้าหมาย 3 หมื่นตัน ทำ MOU ระหว่างสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กับสมาคมการค้าพืชไร่ และเตรียมเปิดจุดรับซื้อเพิ่มขึ้นอีก

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อชี้แจงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมเป็นประธาน หลังจากที่ในปีการผลิต 2566/67 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการไว้ 2 โครงการ คือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผู้รวบรวม และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ดึงผลผลิตออกจากตลาดในช่วงที่ออกมาก เพื่อรักษาระดับราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

“จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน ขณะนี้ผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 50% และจะออกกระจุกตัวมากขึ้นในเดือน พ.ย. 2566 อาจทำให้ผู้รับซื้อในพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับผลผลิตพร้อมๆ กัน ส่งผลต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ กรมจึงต้องมาทำความเข้าใจและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับมือ และช่วยดูแลราคาข้าวโพดให้เกษตรกร” นายอุดมกล่าว


ทั้งนี้ กรมยังได้จัดให้มีการเปิดจุดรับซื้อ โดยประสานผู้รับซื้อต่างพื้นที่เข้ามารับผลผลิตที่กำลังจะออกมาก เป้าหมาย 30,000 ตัน ซึ่งดำเนินการใน อ.เวียงสา จ.น่าน ก่อนเป็นที่แรกในวันที่ 12 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา พร้อมจัดทำ MOU เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กับสมาคมการค้าพืชไร่ และจะมีการเปิดจุดเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาต่อไป

สำหรับมาตรการในสินค้าทดแทนก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยยังคงมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีที่ 1 : 3 และกรมได้สั่งการไปยังคณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ข้าวสาลีที่นำเข้ามากดดันราคาข้าวโพดของเกษตรกร และขอให้เกษตรกรไม่เร่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดก่อนเวลา เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น ให้มีความเที่ยงตรงเพื่อดูแลความเป็นธรรมให้เกษตรกร โดยหากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
กำลังโหลดความคิดเห็น