xs
xsm
sm
md
lg

EGCO คว้า SET ESG Ratings ระดับ “AA” - CG “ดีเลิศ 5 ดาว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง: 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)(EGCO) เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคะแนนการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ AA ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการประเมิน SET ESG Ratings ซึ่งพัฒนามาจากการประเมิน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” เดิม ที่เอ็กโก กรุ๊ป เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน 8 ปีต่อเนื่อง และประกาศผลการประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนมีความต้องการข้อมูลด้าน ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึ้น
 
นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ( CGR) ปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคะแนนประเมิน 104% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ซึ่งอยู่ที่ 81% โดยเกณฑ์การประเมินใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้มีรายละเอียดมากขึ้นตามมาตรฐานสากล ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น