xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เปิดเฮียริ่งขยายเวลาเทรดหุ้น-ฟิวเจอร์ส ช่วงบ่ายเร็วขึ้น 30 นาที ถึง 24 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความเห็นข้อเสนอขยายเวลาเทรดหุ้นและฟิวเจอร์ส ในตลาด SET-mai-TFEX ช่วงเปิดทำการซื้อขายช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น 30 นาที โดยจะลดช่วงเวลาหยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน และเปิดช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 ให้เร็วขึ้น โดยรับฟังความเห็นถึง 24 พ.ย.นี้ เพื่อให้เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคมากขึ้น รวมถึงให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเสนอขยายเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ (mai) โดยสาระสำคัญคือเรื่องการเปิดทำการซื้อขายช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น 30 นาที โดยจะมีการลดช่วงเวลาหยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน (Intermission) และเปิดช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 ให้เร็วขึ้น 30 นาที เพื่อให้เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคมากขึ้น รวมถึงให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สำหรับข้อสรุปการปรับปรุงช่วงเวลาทำการซื้อขายดังนี้

1.ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 2 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session II) จากช่วงเวลาซื้อขายเดิม 14.00-14.30* น. เป็นข้อเสนอช่วงเวลาซื้อขายใหม่ 13.30-14.00* น.

2.ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II) จากช่วงเวลาซื้อขายเดิม 14.30*-16.40* น. เป็นข้อเสนอช่วงเวลาซื้อขายใหม่เป็น 14.00*-16.40* น.

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถทำได้ระหว่างเวลา 12.30-13.00 น. และผู้ลงทุนยังคงมีเวลาในการศึกษาข้อมูลสำคัญเช่นเดียวกับในปัจจุบัน คือ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดทำการซื้อขาย (13.00-14.00 น.) อนึ่งข้อเสนอปรับปรุงเวลาทำการซื้อขายข้างต้น ไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (cross-border products) และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

นอกจากนี้ ด้วย SET เป็นตลาดสินค้าอ้างอิงของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้แก่ SET50 Futures, SET50 Options, Single Stock Futures และ Sector Futures TFEX จึงจะทำการปรับเวลาทำการซื้อขายในช่วงบ่ายของสินค้าเหล่านี้ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเวลาซื้อขายของ SET และ mai กล่าวคือเปิดซื้อขายเร็วขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีสถานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสารทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เหมาะสมดังเดิม

โดยในเบื้องต้น TFEX คาดว่าจะปรับช่วงเวลาการซื้อขายในช่วงบ่าย (Afternoon Session) ของ TFEX Equity Derivatives Product ดังนี้

1.ปัจจุบัน Pre-open 13.45-14.15 น.ข้อเสนอการขยายเวลา* Pre-open 13.15-13.45 น.

2.ปัจจุบัน Open 14.15-16.55 น. ข้อเสนอการขยายเวลา* Open 13.45-16.55 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น