xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” ถกนัดแรกติดตามฟื้นฟู "การบินไทย" ครั้งหน้าจ่อคุยสถานะสายการบินแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุริยะ” ประธานติดตามฟื้นฟู "การบินไทย" ถกนัดแรกแผนคืบหน้าแนวโน้มดี คาดออกจากแผนได้ตามเป้า ยันไม่ดึงกลับเป็นรัฐวิสาหกิจ หนุนดำเนินกิจการด้วยตัวเอง แต่อาจหารือฟื้นสถานะสายการบินแห่งชาติ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมาตนได้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการฯ เป็นครั้งแรกหลังจากได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้มีข้อสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษ เพียงแต่รับทราบความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการเท่านั้น ซึ่งเท่าที่ฟังข้อมูล การฟื้นฟูอยู่ในแนวโน้มที่ดี และน่าจะออกจากแผนฟื้นฟูได้ตามกำหนดในแผนที่วางไว้ 

ทั้งนี้ กรณีที่จะให้การบินไทยกลับมาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหรือไม่นั้น นายสุริยะกล่าวว่า รัฐบาลในขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดในเรื่องดังกล่าว โดยแนวทางที่ต้องการคือ ให้การบินไทยสามารถดำเนินกิจการและอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนสายการบินอื่นๆ ต่อไป


แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ยังไม่ได้ลงรายละเอียด หรือมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากนัก เป็นการเรียก การบินไทยมารายงานข้อมูลเบื้องต้นก่อน ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้การบินไทยพ้นจากแผนฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด 

ส่วนทิศทางของการบินไทยในรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เห็นว่าภารกิจหลักตอนนี้คือต้องการให้การบินไทยออกจากแผนฟื้นฟูเร็วที่สุด ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ยังไม่มีแนวคิดที่จะดึงกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจแน่นอน แต่เห็นว่าควรมีการฟื้นสถานะความเป็นสายการบินแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป 

ส่วนแผนการจัดซื้อเครื่องบินใหม่นั้น ยังไม่ได้พูดคุยกันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2566 รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวม 13 คน โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงคมนาคม, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, นายพิชิต อัคราทิตย์, นายวรวิทย์ จำปีรัตน์, นายโชติชัย เจริญงาม, นายพิชิต ชื่นบาน, พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ, ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็น กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และอำนาจ 1. ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาของศาล

3. กลั่นกรอง ตรวจสอบ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจการของบริษัทการบินไทย ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย 4. เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แทนหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 6. รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ
กำลังโหลดความคิดเห็น