xs
xsm
sm
md
lg

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือก "หุ้นยั่งยืน" SET ESG Ratings ประจำปี 2566

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 5

วันที่ 6 พ.ย. 2566 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือก และการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings (เดิมใช้ชื่อว่า Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มบริการ (Services)

โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ได้รับผลการประเมินระดับ AA สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติของธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น